Szkolenie_pierwsza_pomoc_psychologiczna

SZKOLENIE


 
Pierwsza pomoc psychologiczna w miejscu pracy

 

 

 

Akceptuję regulamin:

W wykonaniu wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa, niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Pana(i) danych osobowych jest: Fundacja Kultury Bezpieczeństwa KRS: 0000704391, NIP: 8561874568 REGON: 368860401, ul. Prosta 32, Łozienica, 72-100 Goleniów mail: [email protected]

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: [email protected]  lub pisemnie na adres jak w pkt 1.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty dotyczącej szkolenia „Pierwsza pomoc psychologiczna w miejscu pracy”.

Po uzyskanej zgodzie dane e-mailowe będą służyć przesłaniu informacji o podobnych wydarzeniach.

4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5) Podanie danych jest wymogiem umownym;

6) Skutkiem niepodania danych będzie niemożność realizacji celu wskazanego w pkt 3;

7) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

8) Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego i art. 13 ust. 1 lit. f) nie ma tu zastosowania;

9) Dane będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z listy zgłoszeń;

10) Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Akceptuję regulamin Fundacji Kultury Bezpieczeństwa
Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa