Rejestracja na wydarzenie zostało zakończone

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Wiadomości ogólne

 

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności na stronie serwisu internetowego w domenach:

 • edu.pl
 • fundacjakultura
 • pl
 • pl
 • com
 • org
 • polska-kocha-bezpieczenstwo.com
 • polska-kocha-bezpieczenstwo.com.pl
 • polska-kocha-bezpieczenstwo.eu
 • polska-kocha-bezpieczenstwo.pl
 • pl

prowadzonego przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa z siedzibą w Goleniowie 72-100 ul. Prosta 32, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000704391.

1.2 Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3. Użytkownikiem serwisu Fundacji Kultury Bezpieczeństwa jest każda osoba, która korzysta z serwisu.

1.4. Fundacja Kultury Bezpieczeństwa jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Fundację.

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były:

 • przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty
 • prawidłowe stosowne oraz nienadmierne ilościowo
 • dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane
 • przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne
 • przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone
 • bezpieczne

1.5. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę serwisu Fundacji Kultury Bezpieczeństwa lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.6. Nasz serwis internetowy może zawierać łącza prowadzące do innych witryn lub zintegrowanych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na witrynach innych firm (stronach internetowych podmiotów zewnętrznych) ani za stosowane przez te firmy praktyki dotyczące zbierania danych osobowych. Odwiedzając strony internetowe podmiotów zewnętrznych, użytkownik powinien zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych i innymi stosownymi politykami, którymi kieruje się właściciel danej witryny.

1.7. Pytania, wnioski oraz reklamacje można składać do Fundacji na adres:
Fundację Kultury Bezpieczeństwa, 72-100 Goleniów, Łozienica, ul. Prosta 32 lub drogą mailową na adres: [email protected]

 

2. Zbierane informacje

 

2.1. W czasie korzystania z serwisu prowadzonego przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa , Fundacja może pobierać, w sposób automatyczny, informacje o Użytkowniku w szczególności poprzez pobieranie i zachowywanie numerów IP Użytkownika, rodzaj przeglądarki i język oraz czas dostępu, informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez Użytkownika stronach, linkach, na które klika i innych czynnościach, podejmowanych w związku z serwisami prowadzonymi przez Fundację.

 • Dane osobowe, które są pozyskiwane poprzez formularze wypełniane online, dostępne na stronie internetowej Fundacji Kultury Bezpieczeństwa, służą do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, nawiązania współpracy z Fundacją.

2.3. Fundacja Kultury Bezpieczeństwa chroni uzyskane dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późniejszymi zmianami) oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2.4. Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych za pośrednictwem serwisu. Powierzenie osobom trzecich przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Fundacją a tymi podmiotami.

2.5. Korzystanie z serwisu i podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie danych osobowych przez Fundację.

2.6. Fundacja pobiera i przetwarza uzyskane informacje i dane osobowe w celach: zapewnienia obsługi Użytkowników, zarządzania prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz służących ulepszeniu serwisu, usług i technologii, a także marketingu własnych produktów i usług.

2.7. Dane osobowe gromadzone przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa mogą być przetwarzane w Polsce lub w dowolnym innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.8. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

3. Cookies (Ciasteczka)

 

3.1. Strona prowadzona przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa może wykorzystywać technologię „cookies”. Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
3.2. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
3.3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
3.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego.

 

4. Zmiany w Polityce prywatności

 

4.1. Fundacja Kultury Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisu prowadzonego przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa.
4.2. Fundacja publikuje Politykę prywatności na podstronach serwisu http://polskakochabezpieczenstwo.pl/

 

5. Prawo do skargi

 

W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundacja Kultury Bezpieczeństwa zachęcamy do kontaktu z nami. W dowolnym momencie użytkownik może też złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).