art + safety

Promój bezpieczeństwo przez sztukę!
art plus safety polska kocha bezpieczeństwo

Wejdź na
wyższy poziom
kultury bezpieczeństwa.

Zachęcamy do promowania
bezpieczeństwa przez sztukę.

POLSKA KOCHA BEZPIECZEŃSTWO
FUNDACJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
art plus safety polska kocha bezpieczeństwo
Wspólnie kreujmy bezpieczny świat!
 

 

Dzięki firmie Faraone Poland, fundatorowi Fundacji Kultury Bezpieczeństwa, udostępniamy bezpłatnie obrazy włoskich artystów, którzy inspirując się tematem bezpiecznej pracy stworzyli jej artystyczną interpretację.
Oddajemy w Wasze ręce wspaniałe manifestacje uczuć, które mają niesamowitą moc wizualną, przekazują emocje i idee trudne do wyrażenia słowami.
Wykorzystajcie te, które są dla Was najbardziej wymowne w Waszym otoczeniu, np. biurze, warsztacie, fabryce, na korytarzu, w formie plakatu, billboardu, ulotki, umieszczając na stronie internetowej – w tej kwestii zdajemy się na Waszą kreatywność.
Wierzymy, że te obrazy zainspirują ludzi do działań na rzecz pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Niech pomagają nam wszystkim tworzyć kulturę bezpieczeństwa.

Jeden obraz może uświadomić więcej niż 1000 słów!

Podaj numer swojego ulubionego obrazu i napisz do nas! Służymy pomocą 🙂

Obraz
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
RODO

W wykonaniu wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r. Fundacja Kultury Bezpieczeństwa,  niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1) Administratorem Pana(i) danych osobowych jest: Fundacja Kultury Bezpieczeństwa.,                              mail: [email protected] 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: [email protected]  lub pisemnie na adres jak w pkt 1.; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację Kultury Bezpieczeństwo. 

4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

5) Podanie danych jest wymogiem umownym; 

6) Skutkiem niepodania danych będzie niemożność realizacji celu wskazanego w pkt 3; 

7) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 

8) Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego i art. 13 ust. 1 lit. f) nie ma tu zastosowania; 

9) Dane będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z listy zgłoszeń; 

10) Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.