Fundacja Kultury Bezpieczeństwa

Jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo leży u podstaw kultury każdego z nas. Wiemy, że nie wystarcza przestrzeganie
ogólnych zasad, ale potrzebna jest wysoka świadomość i wiedza, że bezpieczeństwo jest ważne dla nas i dla tych, których
kochamy. Jest to więc inspiracją naszych szeroko zakrojonych działań. Staramy się rozpowszechniać wiedzę o bezpieczeństwie
wśród właścicieli firm, różnych organizacji jak i osób fizycznych. Robimy to w sposób tradycyjny poprzez szkolenia
a także stosujemy metody niekonwencjonalne.
POLSKA KOCHA BEZPIECZEŃSTWO
FUNDACJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
Kim jesteśmy
Kreatywność w bezpieczeństwie

 

Jesteśmy entuzjastami bezpieczeństwa w życiu i w pracy. Staramy się stosować kreatywne i innowacyjne metody dotarcia z wiedzą do naszych odbiorców. Oprócz tradycyjnych i praktycznych szkoleń dbamy o równowagę duchową i zdrowie psychiczne pracowników. Łamiąc schematy wprowadzamy do naszej działalności środki artystyczne i ludzi związanych z kulturą. Stwarzamy warunki do rywalizacji np. organizując już cyklicznie Mistrzostwa w Udzielaniu Pierwszej Pomocy. Angażujemy artystów i ludzi kultury aby lepiej, przyjemniej i skuteczniej oddziaływać na odbiorców naszych działań.
Wiedza i doświadczenie

 

Jako fundacja mamy kilkuletnią praktykę w zakresie organizacji ukierunkowanych szkoleń dotyczących szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa. Współpracujemy z wybitnymi fachowcami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracujemy z organizacjami gospodarczymi, z instytucjami branżowymi i naukowymi oraz z samorządami administracji państwowej. Do naszej pracy angażujemy ludzi i instytucje kultury.
Zaangażowanie

 

W naszą działalność angażujemy się szczerze, w pełni i z otwartym sercem.
Staramy się realizować takie tematy jak:
– propagowanie wiedzy i udostępnianie defibrylatorów AED dla jak największej liczby osób,
– upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o numerze telefonu 112,
– dbamy o zdrowie psychiczne związane wykonywaną pracą. Jest to problem niezwykle ważny w naszych czasach.
– uświadamiamy zagrożenia jakie stwarzają oblodzone i zaśnieżone pojazdy na drogach i autostradach.
– działamy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, szczególnie robót wykonywanych na wysokościach.
Kompetencje
Projekty / Szkolenia / Konferencje

 

Organizujemy fachowe i ukierunkowane tematycznie szkolenia, konferencje o zasięgu regionalnym i krajowym oraz webinary. Dzielimy się bezpłatnie materiałami edukacyjnymi, inspirujemy firmy, organizacje społeczne, władze samorządowe oraz osoby prywatne do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i wiedzy o bezpieczeństwie.
Organizujemy szlachetną rywalizację wcześniej wyszkolonych zespołów ludzkich w Mistrzostwach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy. Propagujemy ideę, że człowiek bezpieczny, to człowiek szczęśliwy.
Zaufali nam

 

Zespół fkb
Fundację Kultury Bezpieczeństwa tworzy zespół doświadczonych i oddanych ludzi, świadomych jak bardzo jest ważne bezpieczeństwo na każdym etapie naszej egzystencji. Mamy wielkie ambicje i szerokie plany działania, chcemy podnieść kulturę bezpieczeństwa do najwyższej rangi. Jesteśmy otwarci na nowe inspiracje i na współpracę z każdym kto ceni bezpieczeństwo i kulturę pracy. Chcemy dotrzeć z bezpieczeństwem do każdego i uświadomić mu jak ono jest ważne.
Justyna-Wachnicka
Justyna Wachnicka
Prezes Zarządu
[email protected]
Anna Marcattilii
Anna Marcattilii
Wolontariusz life design
Katarzyna Gielarowska
Katarzyna Gielarowska
Współpracuje i współtworzy wizerunek
www.e-sense.pl